Νάουσα, 9 Απρ. 1822. Η θυσία στους Στουμπάνους

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/04/9-4-1822.jpg?w=400&h=472

«…παρθένοι και μητέρες αγκαλοφορούσαι τα τέκνα των έπεσαν αυθόρμητοι εις την πλησίον του Παλαιοπύργου λίμνην, το Μ α ύ ρ ο ν – ν ε ρ ό ν, και επνίγησαν εις αποφυγήν ατιμίας και βασάνων·»

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.