Παρίσι, 6 Απριλίου 1833

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/C%C3%A9notaphe_Adam%C3%A1ntios_Kora%C3%AFs%2C_Cimeti%C3%A8re_du_Montparnasse.jpg/220px-C%C3%A9notaphe_Adam%C3%A1ntios_Kora%C3%AFs%2C_Cimeti%C3%A8re_du_Montparnasse.jpg

Αδαμάντιος Κοραής (1748 – 1833)

Advertisements
This entry was posted in ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. Bookmark the permalink.