Η Σμύρνη…εκινδύνευσε να χαθή όλη τον καιρόν εκείνον (30-31 Μαρτίου 1821)

https://maccunion.files.wordpress.com/2014/09/719640_37_-_cornelis_de_bruijn_smyrna.jpg?w=599&h=167

Σμύρνη, 30-31/3/1821

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕΣ. Bookmark the permalink.