Επιστολή του Πετρόμπεη, για τον θάνατο του γιού του, Ιωάννη Μαυρομιχάλη (25 Μαρτίου 1825)

https://paletaart.files.wordpress.com/2012/07/cf84cf83cf8ccebacebfcf82-ceb4ceb9cebfcebdcf8dcf83ceb9cebfcf82-cf80ceadcf84cf81cebfcf82-cf80ceb5cf84cf81cf8ccebccf80ceb5ceb7cf82-cebc.jpg?w=354&h=446

Πρός εκδίκησιν τού πολυτίμου αυτών αίματος

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.