Διότι κομμουνισμὸς σημαίνει ὑποταγὴ στὸν σιωνισμό!!!

https://i2.wp.com/filonoi.gr/wp-content/uploads/2017/02/%CE%94%CE%B9%E1%BD%B9%CF%84%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%E1%BD%B8%CF%82-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%E1%BD%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%B3%E1%BD%B4-%CF%83%CF%84%E1%BD%B8%CE%BD-%CF%83%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%E1%BD%B915.jpgαπό τον Πατρίκιο

Διότι ὅσοι, ἀκόμη, ἀρνοῦνται νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν ἢ εἶναι ἠλίθιοι ἢ πράκτορες τοῦ σιωνισμοῦ καὶ ἐργαλεῖα τῶν παγκοσμίων τοκογλύφων.
Διότι εἶναι τόσο πασιφανές, ποὺ τελικῶς καταντᾶ περίγελως μέσα στὰ μάτια μας, ὅποιος τὸν ὑπερασπίζεται ἀκόμη…

Διότι ἀκόμη καὶ οἱ ἁγνοὶ ἰδεολόγοι πρὸ πολλοῦ συνειδητοποίησαν πὼς ξεπωλήθησαν ἀπὸ τοὺς «συντρόφους» ποὺ κατεῖχαν νευραλγικὲς θέσεις, ὄχι στὸν βωμὸ τοῦ δικαίου, ἀλλὰ στὸν βωμὸ τῶν συμφερόντων τοῦ σιωνισμοῦ.

Διότι ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἐθνοκαθάρσεις ἔχουν γίνει στὸ ὄνομά του, ἀλλὰ ἅπαντες λοξοκυττοῦν ὅταν καλῶνται νὰ ὀνομάσουν δημίους μὲ τὰ ὀνόματά τους.
Διότι ἔχει ὑποστηρίξει κάθε εἴδους ἀνθελληνικὴ καὶ ἀντιλαϊκὴ καὶ ἀντεθνικὴ θέσιν, ἐφ΄ ὅσον κάτι τέτοιο ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἐργοδότες του.
Διότι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὸ χρῆμα, ἀλλὰ ἡ ἐξουσία, ποὺ ἐξασφαλίζεται μέσῳ τοῦ χρήματος, ἐξαθλιώνοντας τὶς μάζες καὶ διατηρώντας, κατὰ παράβασιν κάθε κανόνος δικαίου, τοὺς ἐπιτηρητὲς- κομματάρχες, ἐν ἀσυλίᾳ καὶ ἐν πλουτισμῷ, ἀπολύτους δημίους τῶν μαζῶν…

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Οἱ μπολσεβίκοι εἶχαν …«ὑψηλές» γνωριμίες στοὺς …τραπεζικοὺς κύκλους!!!

Ποιός πλήρωσε τόν Λένιν;;;

Κομμουνισμός, ναζισμός, φασισμός, σοσιαλισμός ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους -ισμός, εἶναι κινήματα ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὰ ἴδια σιωνιστικὰ κέντρα, ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Τραπεζίτες, τοκογλῦφοι ἤ, ἀκόμη καί, θρησκευτικοὶ ἡγέτες, πίσω ἀπὸ ἕνα καὶ μόνον αἴτιον: τὴν ἐξουσία…
Μία ἐξουσία ποὺ πλέον ἐπισήμως ὁρίζεται ἀπὸ τὸν ἐκδότη τοῦ χρήματος ἤ, ἄλλως, τὸν τραπεζίτη-τοκογλῦφο…

Ναζισμός, κομμουνισμός, φασισμός, ἰσλαμισμός, ῥατσισμός, ἀνθρώπινα δικαιώματα…

Κατ’ ἐπέκτασιν ὅλα αὐτὰ σημαίνουν ἐθνομηδενισμός.
Ἐθνομηδενισμὸς εἶναι ὁ σημαντικότερος στόχος τῶν κομματικῶν -ισμῶν, ποὺ πρῶτο καὶ κύριό τους μέλημα εἶναι ἡ διάσπασις τῶν κοινωνιῶν, ἡ ἀποκοπή τους ἀπὸ τὶς ῥίζες τους, ὁ περιορισμὸς ἢ καὶ ἡ ἀκύρωσις τῆς αὐταρκείας τους καὶ ἡ ἐξάρτησίς τους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐλέγχουν νερό, τροφή, χρῆμα…
Δῆλα δή… Εἶναι μηχανισμοὶ καὶ ἐχθρὸς κάθε Ἀνθρώπου, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα ἀκυρώνουν τὶς μνῆμες, τὶς παραδόσεις, τὶς κοινωνικὲς δομὲς αὐταρκείας, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τοὺς βαθμοὺς ἐλευθερίας, τὸ ἀντιληπτικὸν ἐπίπεδον, τὴν φιλαλήθεια, τὴν ἀριστεία, τὴν αὐτοβελτίωσιν, τὴν αὐτοδιάθεσιν, τὴν παιδεία, τὴν ἔρευνα καὶ τὴν δημιουργία, μεταλλάσσοντάς τὶς κοινωνίες σὲ κάτι ποὺ ὑπηρετεῖ καὶ ἐξυπηρετεῖ μόνον τοὺς …ἱδρυτὲς αὐτῶν τῶν μορφομάτων!!!
Δῆλα δὴ τοὺς τοκογλύφους!!!

Ἄλλως τὲ δὲν εἶναι τυχαῖον ποὺ οἱ πρωτεργάτες αὐτῶν τῶν μορφωμάτων (σοσιαλισμός, κομμουνισμός, ναζισμός, φασισμός, κεμαλισμός) συνανεστρέφοντο καὶ ἐκπαιδεύοντο στὴν Βιέννη τοῦ περασμένου αἰῶνος, παίζοντας …σκάκι κι ἀνταλλάσσοντας ἰδέες, ὑπὸ τὴν χρηματοδοτήσιν τῶν αὐτῶν τραπεζικῶν κέντρων, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἴδιοι τραπεζίτες προετοίμαζαν τὴν καταστροφὴ τῆς δυναστείας τῶν Ῥομανῶφ, τὴν δουλοποίησιν τῶν Ῥώσσων, τὴν γενοκτονία πολλῶν λαῶν καὶ τὴν διὰ τῆς βίας ἐπιβολὴ …«περιουσίων» βιτρινῶν, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ εὐθυγράμμισις τῶν λαῶν καὶ ἡ κοινή τους πορεία πρὸς τὴν σημερινὴ κομμουνιστικοποίησιν.

Τὸ πείραμα τῆς κομμουνιστικοποιήσεως ἐπέτυχε ἀπολύτως καὶ οὐδέποτε κατέπεσε ἐκ τῶν ἔσω, ὅπως ἀρέσκονται κάποιοι νὰ διαδίδουν (ἢ καὶ νὰ πιστεύουν), ἐφ΄ ὅσον, ὅπως πάντα, ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, παρεπληροφόρησαν ἀρκούντως τὶς μάζες, γιὰ νὰ …δικαιολογηθῇ ἡ «περεστρόικα», ποὺ δὲν ἦταν κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐν νέου ἐκχώρησιν του ῥωσσικοῦ πλούτου (κι ὄχι μόνον), στοὺς ἰδίους τοκογλύφους.

Ἀνατρέξατε στὸν τρόπο ποὺ προεβλήθη, διῳργανώθη καὶ τελικῶς …κατέῤῥευσε ὁ «ὑπαρκτὸς σοσιαλισμός», γιὰ νὰ διαπιστώσετε, σήμερα, πὼς ἐπίσης ἦταν ὀργανωμένη ἡ πτῶσις του (διάλειμμα, πρὸς ἀνασύνταξιν, καλλίτερον ἔλεγχον καὶ ἀποτελεσματικότερα συστήματα ἐκπαιδεύσεως στὴν πραγματικότητα) ἀπὸ τοὺς ἰδίους ποὺ τὸν ἔστησαν. Ἄνοδος καὶ πτῶσις στὰ ἴδια χέρια, ἀλλὰ οἱ λαοὶ στὴν κοσμάρα τους….

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Ἕνα πείραμα ποὺ ἀπέδειξε πὼς μποροῦν μὲ λίγους, ἀλλὰ ἀρίστως ἐκπαιδευμένους, νὰ κρατήσουν μάζες ἐπὶ μαζῶν, στὰ μαῦρα τους σκοτάδια γιὰ δεκαετίες, δίχως νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς ἡ «δικτατορία τοῦ προλεταριάτου» εἶναι μία ἄλλη ὄψις τῆς δικτατορίας τῶν τοκογλύφων. Μίας δικτατορίας ποὺ ἐπιβάλλεται, διὰ τῆς δανειοδοτήσεως, ἐδῶ καὶ αἰῶνες καὶ πού, ὅσο κι ἐὰν κάποιοι τὴν ἀρνοῦνται, ἰσχύει διαρκῶς, ἀλλάζοντας ὀνόματα, ἀλλὰ διατηρώντας μονίμως τοὺς λαοὺς ἐν ὑπνώσει…
Καὶ τώρα, ποὺ φθάνει στὸν ὁλοκληρωτισμό της, ἐξαπολύει πανστρατιὰ τὰ τσιράκια της, γιὰ νὰ διαλύσῃ τὰ τελευταία προπύργια ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν.

«Μία προοδευτικὴ φορολογία θὰ δόση πολὺ μεγαλύτερο εἰσόδημα ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἀναλογικὴ φορολογία, ἡ ὁποία μᾶς εἶναι χρήσιμη μόνον γιὰ νὰ διεγείρουμε ἀναταραχὲς καὶ δυσαρέσκειες μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν.

Προκαλέσαμε στοὺς Χριστιανοὺς οἰκονομικὲς κρίσεις μὲ μοναδικὸ σκοπὸ ν’ ἀποσύρουμε τὸν χρυσὸ ἀπὸ τὴν κυκλοφορία.

Τεράστια κεφάλαια ἔμειναν στάσιμα, ἀποσύροντας καὶ τὸ χρῆμα τῶν Κρατῶν, ποὺ ὑποχρεύνονταν ἔτσι ν’ ἀπευθύνονται στὰ ἴδια αὐτὰ κεφάλαια, γιὰ νὰ βροῦν χρήματα. Τὰ δάνεια αὐτὰ ἐπεβάρυναν τὰ οἰκονομικὰ τῶν Κρατῶν μὲ τὴν πληρωμὴ τόκων. Τὰ ὑποδούλωσαν στὸ κεφάλαιο. Ἡ συγκέντρωση τῆς βιομηχανίας στὰ χέρια τῶν κεφαλαιοκρατῶν, οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν τὴν μικρὴ βιομηχανία, ἀπεῤῥόφησε ὄλες τὶς δυνάμεις τοῦ λαοῦ καὶ συγχρόνως τοῦ Κράτους.

Ὄσον καιρὸ τὰ δάνεια παρέμειναν ἐσωτερικά, οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔκαναν κάτι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μεταβιβάζουν τὸ χρῆμα ἀπὸ τὴν τσέπη τοῦ φτωχοῦ στὶς τσέπες τοῦ πλουσίου. Ὅταν ὅμως ἐξαγοράσαμε τὰ πρόσωπα ποὺ χρειάζονταν γιὰ νὰ μεταφέρουμε τὰ δάνεια σὲ ἐξωτερικὸ ἔδαφος, ὅλα τὰ πλούτη τῶν Χριστιανῶν διοχετεύθησαν στὰ ταμεῖα μας καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἄρχισαν νὰ μᾶς πληρώνουν φόρο ὑποτελείας.

Πόσο φανερὴ εἶναι ἡ ἀπουσία τῆς κρίσεως ἀπὸ τὰ καθαρὰ ζῳώδη μυαλὰ τῶν Χριστιανῶν! Δανείζονταν ἀπὸ ἐμᾶς μὲ τόκο καὶ χωρὶς νὰ σκέπτονται ὅτι θὰ χρειαζόταν ν’ ἀφαιρέσουν τὸ χρῆμα αὐτό. ἐπιβεβαρυμένο, μὲ τοὺς ἐπὶ πλέον τόκους ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ Κράτους γιὰ νὰ μᾶς ἐξοφλήσουν! Ὑπῆρχε κάτι ἁπλούστερο ἀπό τό νά παίρνουν τό χρῆμα πού εἶχαν ἀνάγκη ἀπό τούς φορολογουμένους τους;»

Τά πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών. Δεῖτε τί λέει τό εἰκοστό!

(Εἶναι καλὸ νὰ ἀμφισβητοῦμε καὶ νὰ ἐρευνοῦμε… Ἀλλὰ γιὰ γεγονότα ποὺ ἔχουν ἤδη συμβεῖ, ἂς μὴν προβληματιζόμεθα γιὰ τὴν ἀλήθεια τους. Μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει τὸ ἀποτέλεσμά τους, πού, ὅλως …«συμπτωματικῶς», τὸ βιώνουμε σήμερα!!!)

Ἔχουμε λοιπὸν τραπεζῖτες ποὺ διεμοίρασαν τὸ χρῆμα ἀφειδῶς, στὰ κατάλληλα πρόσωπα, τὰ ὁποία πρόσωπα, πάντα …«συμπτωματικῶς», ἦσαν …«περιούσιοι» κι ἀνέλαβαν τὴν ἐπιβολὴ τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου.
Πόσο πιό ἀπροκάλυπτα θέλετε νά μᾶς τό ὁμολογήσουν;

Ὁ Στάλιν, ὁ Χίτλερ, ὁ Τρότσκι, ὁ Φρόιντ καὶ ὁ Τῖτο ζοῦσαν στὴν ἴδια πόλη

…ἐνᾦ παραλληλως ὅλοι αὐτοὶ ἐφήρμοσαν ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, δικτατορισμούς, γενοκτονίες καί, τελικῶς, ὁδήγησαν τὶς κοινωνίες, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐπεβλήθησαν, σὲ ἠθική, ἀντιληπτικὴ καὶ πνευματικὴ λοβοτομή, ἐπιβάλλοντας, τύποις, τὴν δικτατορία τοῦ προλεταριάτου ἤ, ἄλλως, ἕναν σκέτο σκοταδισμό. Διότι ἡ δικτατορία εἶναι δικτατορία καὶ οἱ μαζάνθρωποι εὔκολα χειραγωγοῦνται, ἀπὸ τοὺς γνῶστες τοῦ εἴδους, γιὰ νὰ πιστεύουν πὼς …μόνοι τους ἔσκαψαν τοὺς λάκκους τους…!!!

Ἀλλὰ ἂς ἐπιστρέψουμε στὰ καθ’ ἡμᾶς…

Κατ’ ἀρχὰς ὀφείλουμε νὰ βροῦμε τὰ στοιχεία τῆς ἱδρυτικῆς διακηρύξεως τοῦ κομμουνιστικοῦ μορφώματος ἐν Ἑλλάδι.
Αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ μᾶς ἀποδεικνύουν τοὺς πραγματικούς του στόχους καὶ τὰ πραγματικά του κίνητρα.
Διότι τὰ αἴτια ὑπάρξεώς του ἐνυπάρχουν στὶς ὑπογραφὲς τῆς ἱδρυτικῆς του διακηρύξεως.
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὑπάρχουν στὰ πρὸ τῆς ἱδρύσεώς του γεγονότα… Στὴν Φεντερασιόν…

Ἡ Φεντερασιὸν ξεκίνησε ὡς ἐργατικὴ σοσιαλιστικὴ ἑβραϊκὴ κίνησις, ἐκπροσωπώντας τὰ συμφέροντα τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητος Θεσσαλονίκης (Ντονμέ), ὑπεστήριξε τοὺς Νεοτούρκους (Ντονμέ)  καὶ κατέληξε ἱδρυτὴς …«ἑλληνικοῦ» κόμματος!!!

Δουλευόμεθα καί μεταξύ μας ἤ ἁπλῶς ἐθελοτυφλοῦμε;
Πόσο πιό ἀνθελληνικά αἴτια πρέπει νά ἔχῃ κάτι γιά νά τό υἱοθετήσουμε ὡς …σωτήριο καί κυρίως ὡς …δικό μας;
Μήπως εἴμαστε ὁλίγον αὐτόχειρες καί δέν ἀντέχουμε νά τό συνειδητοποιήσουμε;

Νεότουρκοι, ντονμέδες καὶ …Ἑβραῖοι!!!

Ὁ «μεσσίας» Σαμπατάι Σεβὶ καὶ οἱ Τουρκοεβραῖοι (ντονμέδες) τῆς Θεσσαλονίκης

Ὑπ’ ὄψιν, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἐνθυμοῦνται ἢ γιὰ ὅσους τὸ ἀγνοοῦν, πὼς ὅλο τὸ κίνημα τῶν νεοτούρκων ἦταν κίνημα τῶν Ντονμέ. Ὁ ἴδιος ὁ Κεμὰλ ἦταν Ντονμέ. Ὅλοι οἱ πρωτεργάτες τοῦ κινήματος ἦσαν Ντονμέ.
Κοινῶς ἦσαν ὅλοι τους ἑβραίοι, ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὰ δικά τους ἐθνικὰ συμφέροντα ἀλλὰ οὐδέποτε τὰ συμφέροντα τῶν διαφόρων λαῶν.
Κι ἀπόδειξις ἡ γενοκτονία ὅλων αὐτῶν ποὺ …πιάστηκαν στὸν ὕπνο!!!

Ἡ ἑβραϊκὴ καταγωγὴ τοῦ Κεμάλ.

Πίσω ΚΑΙ ἀπὸ τὸν Κεμὰλ ἡ μαφία τῶν …«περιουσίων»!!!

Συζητᾶμε γιὰ αὐτὸν τὸν Κεμάλ, ποὺ ὁ …πολυαγαπημένος μας βενιζελικὸς πρόγονος, κατόπιν τῆς δικῆς μας γενοκτονίας, τὸν προέτεινε γιὰ τὸ βραβεῖον Νόμπελ…!!!

Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!

Ἄλλως τέ… Καὶ ὁ κομμουνισμὸς τῆς Ῥωσσίας δὲν διέφερε ἀπὸ τὸν (κυριολεκτικῶς) κομμουνισμὸ τῆς κεμαλικῆς Τουρκίας. Κι ὁ Κεμάλ, ὅπως ὁ Στάλιν, ὁ Λένιν, ὁ Τρότσκυ, ὁ Χίτλερ ἦσαν κατὰ κύριον λόγον ὁλίγον …«περιούσιοι», ἐφήρμοσαν ἐξοντωτικές, γιὰ τοὺς ἀστούς, φοροληστρικὲς ἐπιδρομές, μετατρέποντας τὶς κατὰ τόπους κοινωνίες σὲ ἐξαθλιωμένες μάζες, ἀπολύτως ὑπάκουες καὶ ἐλεγχόμενες. Καὶ πάντα, μὰ πάντα, ἐπὶ πλέον ἠλέγχοντο καὶ ἐχρηματοδοτοῦντο ἀπὸ τοὺς ἰδίους τραπεζίτες!!!

Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Λένιν καί τόν Τρότσκυ;

Τότε ποὺ ὁ Λένιν παρέδιδε τὴν οἰκονομία τῶν Ῥώσσων στοὺς …«περιουσίους»!!!

Γιατί ὁ κομμουνιστής Λένιν …ΧΑΡΙΣΕ τά πετρέλαια τῆς Ῥωσσίας στούς τοκογλύφους;

Λογικά ὅλα αὐτά; Ἴσως ὄχι γιὰ τὸ δικό μας μυαλό, ἀλλὰ σαφῶς λογικά, ἐὰν τὰ δῇς ἀπὸ μίαν …συνωμοσιολογικὴ ματιά…
Πάντως σαφὼς ὄχι πρὸς ὄφελός μας.
Διότι… Μὴ  Ἐθνικὸν καί, κυρίως, οὐδέποτε Ἑλληνικόν, σημαίνει ἀπολύτως ἐχθρικὸν καὶ ἐθνοπροδοτικόν!!!
Ἴσως νὰ εἶναι ὑπὲρ τῶν ἑβραίων (καὶ πολὺ καλὰ κάνουν οἱ ἑβραῖοι ποὺ προστατεύουν τὰ συμφέροντά τους!!!) ἀλλὰ οὐδέποτε πρὸς ὄφελος ὁποιουδήποτε ἄλλου λαοῦ!!!

Ἕνα κόμμα… Ὅπως φυσικὰ καὶ κάθε εἴδους κόμμα, μὰ περισσότερο ἀντεθνικὸ καὶ κυρίως ἑβραιοσοσιαλιστικὸ καὶ τραπεζοκινούμενον…!!!

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Κομμουνιστικὸ κόμμα τῶν σιωνιστῶν ὄφειλε νὰ αὐτοαποκαλεῖται, ἀλλά τότε πῶς θά ἔσπευδαν οἱ κατά τόπους χαχόλοι νά τό ἐπανδρώσουν κι ἐπί πλέον νά αἰσθάνονται ἰδεολογικοί του φορεῖς;
Πόσους τέτοιους ἰδεολόγους γνωρίζετε;;;

Ἤ μήπως δέν σλαυοποίησαν ὅλους τούς Ἕλληνες Μακεδόνες πού ἀπήγαγαν κι ὁδήγησαν στό παραπέτασμα;

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

Κι ἔτσι, ἂν καὶ ἐθνομηδενιστές, ἐθνοαποδομητές, μισάνθρωποι, πράκτορες, ὑποδουλωτὲς καὶ καιροσκόποι, μετατρέπονται σὲ …«ἥρωες» ποὺ τιμῶνται σὰν κάτι μεγάλο καὶ τρανό. Εἶναι βλέπετε καὶ ἐκείνη ἡ ἱστορία ποὺ δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουμε…
Σὲ κάθε τους ἀντεθνικὴ δρᾶσιν κολλοῦν ἀπὸ πίσω κι ἕνα «ἑλληνικό» γιὰ νὰ χειροκροτοῦν οἱ μαζάνθρωποι ποὺ τοὺς ἀκολουθοῦν καὶ τοὺς πιστεύουν.
Κάπως ἔτσι ἔκτισε τὸ ΚΚΕ ζήτημα σλαυομακεδονικό, μόνον μὲ κομματικά του στελέχη, δημιουργώντας, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, τὸ ἔθνος τῶν «Μακεδόνων»!!!

«…Καίτοι εἶχε σπουδάση δάσκαλος στὴν Ἑλλάδα, τώρα εἶχε μετατραπῆ σὲ φανατικότατο κομμουνιστή, Σλαυομακεδόνα, καὶ διώκτη τῶν Ἑλλήνων. Ἐμένα μὲ τὸν ἀδελφό μου Ἠλία μᾶς ἔδιωξε ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ σχολεῖο. Μᾶς εἶπε ὅτι ἤμασταν Σλαυομακεδόνες καὶ ὄχι Ἕλληνες, ἀφοῦ καταγόμαστε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Δημήτριο, ποὺ κατ’ αὐτὸν ἦταν χωριὸ μόνον Σλαυομακεδόνων….»

Η συνέχεια του εξαιρετικού άρθρου στην ΦΙΛΟΝΟΗ

Advertisements
This entry was posted in ΕΒΡΑΙΟΙ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ, ΣΙΩΝ and tagged . Bookmark the permalink.

6 Responses to Διότι κομμουνισμὸς σημαίνει ὑποταγὴ στὸν σιωνισμό!!!

 1. Ο/Η Εβραιος πρωην σιωνιστης: Γιατι... (Σουλιώτης) λέει:

  Εβραιος επιχειρηματιας πρωην σιωνιστης ::

  1.
  Γιατι οι Γερμανοι ΔΕΝ HTAN OI KAKOI των δυο παγκοσμιων πολεμων !!

  2.
  Γιατι οι Ναζι ειχαν δικιο που μισουσαν τους Εβραιους.
  Πως οι Εβραιογερμανοι προδωσαν την πατριδα τους την Γερμανια στον αππ.
  και πως οι Γερμανοι εχασαν τον αππ, εξ αιτιας απο τους Εβραιογερμανους.

  3.
  Ο,τι εκαναν τοτε με την Γερμανια, θα κανουν και σημερα με την Αμερικη ;;

  http://www.maiandrosnews.gr/post/1547-ebraios-epixeirimatias-eksigei-pos-estisan-oi-ebraioi-toys-dyo-pagkosmioys-polemoys-kai-pos-kybernoyn-ton-kosmo-katexont

  ΥΓ1
  Αξιοσημειωτο επισης συμφωνα με τον ομιλιτη, ειναι οτι στην αρχη του αππ, οι Εβραιοι της Γερμανιας πολεμουσαν φανατικα στο πλευρο των Γερμανων. Επειδη οι Γερμανοι πολεμουσαν και εναντιον των Ρωσων και οι Εβραιοι μισουσαν τους Ρωσους λογω Τσαρου ορθοδοξιας.
  Οταν ομως το 1917 με τους μπολσεβικους επικρατησαν οριστικα στην Ρωσια οι Εβραιοι,
  τοτε οι Εβραιογερμανοι δεν ειχαν λογο να πολεμουν κατα των Ρωσων (εβραιομπλολσεβικων πλεον) και τοτε προδωσαν οριστικα τους Γερμανους.

  ΥΓ2
  Φυσικα ολα τα παραπανω, οταν μιλαμε για τον ανσισημιτισμο των Ναζι, αποκρυπτονται
  και παρουσιαζεται το ολο θεμα σαν ο αντισιωνισμος του 30s στην Γερμανια να ξεκινησε χωρις λογο και αιτια…
  Οπως πχ εδω.
  http://www.dw.com/el/o%CE%B9-%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF/a-17833476

  ΥΓ3
  Δειτε το παραδειγμα που χρησημοποιει ο Εβραιος, μεταφρασμενο οχι απο την πλευρα των Αμερικανων που το λεει αυτος, αλλα απο την Ελληνικη πλευρα. Οπου Αμερικη βαλτε Ελλαδα για να καταλαβετε…

  • Ο/Η Σουλιώτης λέει:
  • Ο/Η Σουλιώτης λέει:

   Σχετικο με το ΥΓ3

   (…)Ας υποθέσουμε, ότι εμείς, οι ΗΠΑ, βρισκόμαστε σε πόλεμο με την ΕΣΣΔ και τον κερδίζουμε, ξαφνικά όμως προτείνουμε στην ΕΣΣΔ την άμεση διακοπή του.

   Τους προσφέρουμε ειρήνη.

   Ξαφνικά μπαίνει στον πόλεμο η κόκκινη Κίνα σαν σύμμαχος της Σοβιετικής Ένωσης. Και γι’ αυτό ηττόμαστε κατά κράτος.

   Αμέσως μετά έρχονται τέτοιες αποζημιώσεις, που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε.

   Φανταστείτε τώρα, ότι αμέσως μετά τον πόλεμο ανακαλύπτουμε, ότι οι Κινέζοι των ΗΠΑ, οι συμπολίτες μας, που εμείς πάντα πιστεύαμε ότι είναι τίμιοι και αξιόπιστοι πολίτες της χώρας μας, φανταστείτε το, ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή μας.

   Φανταστείτε, ότι οι Κινέζοι των ΗΠΑ μας πούλησαν στην ΕΣΣΔ. Πώς θα αισθανόμασταν;

   Πιστεύω, ότι κανείς απ’ αυτούς δεν θα μπορούσε να δείξει το πρόσωπό του ποτέ ξανά στους δρόμους. Δεν θα υπήρχαν τόσα φαναράκια για να τους προστατεύουν τη νύχτα.

   Πώς θα νιώθουμε …;

   Λοιπόν, έτσι αισθάνονται και οι Γερμανοί για τους Εβραίους.

   Οι Γερμανοί ήσαν πάντα πολύ έντιμοι απέναντι στους Εβραίους. Όταν το 1905 απέτυχε η κομμουνιστική επανάσταση στη Ρωσία και οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν από τη Ρωσία, πήγαν όλοι στη Γερμανία, και η Γερμανία τους πρόσφερε καταφύγιο.

   Τους φέρθηκαν πολύ καλά. Τώρα όμως προδώσανε και πουλήσανε τη Γερμανία, για ένα και μόνο λόγο, μόνο για να αποκτήσουν την Παλαιστίνη. Την “Εβραϊκή Κοινοπολιτεία” τους”.(…)

   • Ο/Η Σουλιώτης λέει:

    Οπου ΗΠΑ βαλτε Ελλαδα
    και οπου ΕΣΣΔ, Τουρκια.

 2. Ο/Η Σουλιώτης λέει:

  Μιλουσαμε για το δημογραφικο προβλημα της Ελλαδας πριν κατι μερες…
  Εμεις ελεγαν, ειμασταν 8 εκκατομυρια πριν ποσα χρονια με τους τουρκους να ειναι 40
  και σημερα εμεις ειμαστε παλι 8 με τους Τουρκους να εχουν γινει 100…
  Και πανω εκει λεω εγω, πως και το 1821 οι Ελληνες της Ελλαδας ηταν ελαχιστοι,*
  με τους Τουρκους+Αλβανους+Εβραιους στην ιδια περιοχη να ειναι…δεκαπλασιοι…
  Και μου λεει μια γυναικα…: Αν δεν ειχε κυνηγησει ο Χιτλερ τους Εβραιους απο την Θεσσαλονικη
  και ΤΩΡΑ ετσι θα ειμασταν… δεκαπλασιοι δηλαδη αυτοι απο εμας, μονο στην περιοχη μας.
  Και οντως απο οτι θυμοταν και ο εμπορος τοτε (μητρικος) παπους μου, μεχρι το 1941 οι Εβραιοι ειχαν ολο το χρημα στην Θεσσαλονικη…

  *Ελληνική απογραφή 1828
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_1828

  Το 1828 ειμασταν μολις γυρω στις 700.000… Και αφου ειχαν φυγει οι ξενοι.
  Πολυ λιγοι, εστω κι αν μιλαμε μονο για Στερεα – Πελοπονησο, ακομα.
  Και δεν σβησαμε ! …

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s