Στέφανος Κουμανούδης, 1818 – 19/5/1899

https://i2.wp.com/eliaserver.elia.org.gr/elia/site/images/1E13.076.JPGΚατά την παρελθούσαν νύκτα απεβίωσεν ο σεβαστός καθηγητής Στέφανος Κουμανούδης. Δια του θανάτου αυτού η Ελλάς χάνει αληθή σοφόν, με σοφίαν πολυμερή και βαθείαν, η δε επιστήμη ακάματον εργάτην, όστις όσον ολίγιστοι συνεισέφερεν εις την αναστύλωσιν της επιστήμης και των γραμμάτων εις την νέαν Ελλάδα, αφιερώσας εις αυτήν όλην του την ζωήν.
Ο Στέφανος Κουμανούδης εγεννήθη τον Δεκέμβριον του 1818 εν Αδριανουπόλει, οπόθεν ένεκα των περιστατικών του Γένους επταετής έφυγε μετά των οικείων του εις Βελιγράδιον. Εκεί μόνος του σχεδόν εδιδάχθη τα πρώτα γράμματα.
Είτα μετέβη εις Μόναχον, όπου ο Θύρσιος τον εισήγαγεν απ’ ευθείας εις το Πανεπιστήμιον. Εν Μονάχω εσπούδασε φιλολογίαν και αρχαιολογίαν.
Έπειτα προς συμπλήρωσιν των σπουδών του μετέβη εις Βερολίνον και Παρισίους.

Μετά επταετείς δε σπουδάς κατήλθεν εις την Ελλάδα το 1845, χωρίς να λάβη δίπλωμα, θέλων ναναγορευθή διδάκτωρ εις το νεοσύστατον Ελλην. Πανεπιστήμιον. Αλλ’ επειδή ήτο κενή η έδρα της λατινικής φιλολογίας, ένεκα του θανάτου του Ουλερίχου, διωρίσθη υφηγητής και εδίδαξεν επί εν έτος μεθ’ ο διωρίσθη έκτακτος και είτα τακτικός καθηγητής. Εδίδαξε δε μέχρι του 1887, ότε συμπληρώσας τεσσαρακονταετή διδασκαλίαν απεσύρθη, διατηρήσας τον τίτλον επιτίμου καθηγητού.
Ο Κουμανούδης ησχολήθη εις τρεις κλάδους της φιλολογίας· την λατινικήν, την ελληνικήν και την αρχαιολογίαν. Εκτός της διδασκαλίας, επλούτισε και εβελτίωσε το δις εκδοθέν λατινικόν λεξικόν του Ουλερίχου.
Εις την ελληνικήν φιλολογίαν αι συγγραφαί του είνε πολύ σπουδαιότεραι. Πλην πολυαρίθμων άρθρων, εξέδωκε λεξικόν αθησαυρίστων αρχαίων λέξεων μέχρι των βυζαντινών χρόνων. Κατήρτισε δε και εξηκολούθει μέχρι του θανάτου αυτού πλουτίζων μέγα λεξικόν νεοελληνικών λέξεων, ούτινος ήρχισεν η δημοσίευσις. Απέθανε δε με την θλίψιν ότι δεν ηδυνήθη ζων να το εκδώση. Επίσης εδημοσίευσε λατινιστί «Διορθώσεις εις αρχαίους συγγραφείς».
Μεγίστη είνε και η αρχαιολογική του δράσις, εις αυτόν δε κυριώτατα οφείλεται η επί εδραιών βάσεων το 1859 σύστασις της Αρχαιολογικής Εταιρείας, ης επί μακράν σειράν ετών υπήρξε γραμματεύς. Πολλά επίσης έγραψεν επί αρχαιολογικών θεμάτων, κατέγεινε δε ιδίως εις την ερμηνείαν των επιγραφών και εξέδωκε μελέτην περί αττικών επιτυμβίων επιγραφών. Προσέτι διηύθυνεν ανασκαφάς, ειργάσθη υπέρ του πλουτισμού και του μεθοδικού καταρτισμού του μουσείου· εις αυτόν δ’ οφείλεται η αναγνώρισις της Στοάς του Αττάλου.
Το πρώτον του έργον υπήρξε μελέτη περί τέχνης, ην έφηβος έτι συνέγραψεν εν Βελιγραδίω. Έγραψε δε και ποιήματα, εξ ων γνωστότερον είνε ο «Στράτος Καλοπίχερος» και τινα λυρικά.
Ήτο τακτικός συνεργάτης εις τα περιοδικά «Φιλίστορα» «Αθήναιον» και «Αρχαιολ. Εφημερίδα».
Το 1863 προσελήφθη ως διδάσκαλος της Ελληνικής παρά τη Α.Μ. τω Βασιλεί, επί τινα δε χρόνον εδίδαξε τα ελληνικά και εις την Α.Μ. την Βασίλισσαν.
Προς τους υιούς του εξεδήλωσε την επιθυμίαν να ταφή χωρίς δημοσίαν πομπήν και δαπάνην, αλλά με απλουστάτην θρησκευτικήν τελετήν.

Εφημερίς, 1-2, 20/05/1899

Δείτε και:

Advertisements
This entry was posted in ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΘΡΑΚΗ, ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ. Bookmark the permalink.

One Response to Στέφανος Κουμανούδης, 1818 – 19/5/1899

  1. Παράθεμα: Στέφανος Κουμανούδης, 19 Μαΐου 1899 | Οἱ Φοβερές Σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στόν Ἀέρα! ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.